top of page

Müfredatın Verilmesi

Erasmus Plus projemizde belirlediğimiz temel konulardan biri şu sorudur: Öğretmenler müfredatı bir “görevlendirme” aracılığıyla nasıl sunabilir? Uzman Mantosu yaklaşımında öğretmen, müfredat hedeflerini karşılamasını sağlamak için “işletmeyi” seçebilir ve bir “müşteri” ve görevler icat edebilir. Ancak görevlendirme dışarıdan bir kurum tarafından belirlenirse, müfredat hedefleriyle tam olarak örtüşmeyen kendi talepleri ve zorlukları ile ortaya çıkacaktır.

Dorothy'nin "Okul İçi Görevlendirme" modelinde, öğretim kadrosu bir görev icat edebilir ve bunu mevcut öğretim planlarına uyacak şekilde tasarlayabilir. Öğretmenler ayrıca, hem öğretmenlerin ihtiyaçlarını hem de kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak bir görev geliştirmek için dışarıdan bir kurumla müzakere edebilir.

 

Ancak Görevlendirme Modeli, okulların işleyiş şeklini tamamen değiştirme potansiyeline de sahiptir. Çünkü Dorothy'nin belirttiği gibi: Görevlendirme öğrenmeyi yönlendirir. Bu, aslında “müfredat haritası olmadığı” anlamına gelir. Müfredatı görevlendirmenin kendisi belirler - aslında Hexham Hastanesi bahçesi örneğinde olduğu gibi:

 

Zaman ilerledikçe karmaşık ve farklı müfredatlar detaylı ve dikkatli planlama yapmamızı gerekliliğiyle bizi yüzleştirir; oysa genellikle 9. Sınıflar veya öğretmenler alanlarını ve çalışma sınırlarını korumaya gerek duymazlar. İşler, görevlendirmenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Görevlerin ihtiyaca, şartlara ve mevcut zamana uyacak şekilde tasarlanması gerektiğinden, bu herkesin esnekliğini gerektirir. [Kaynak: Vision ]

 

Dorothy'nin amacı, okulları ve toplumu "giderek daha fazla birbirine bağlı" hale getirmekti:

heathcote 4.jpg
heathcote 3.jpg

Eğer mümkün olsa hayalim şudur ki; çocuklar hayatlarının on üç yılını sorumluluk almaktan yoksun bırakılarak ve okulda zamanlarını nasıl geçireceklerini etkileme gücünden alıkonularak geçirmeleri gerekmeyecek. On sekiz yaşında Pallas Athena gibi aniden Zeus'un kafasından, kendi toplumlarının olgun sorumlu üyeleri olarak ortaya çıkmaları da beklenemezdi. Mantle of the Expert (Uzman Mantosu ve Rolling Role çalışması), insanoğlunu olgunlaştırırken kapasitelerini test etmelerine ve kesinlikle ilgi ve yeteneklerini göstermelerine izin verir. Görevlendirme metodunu kullanan bir okul, iki dünya ve birlikte öğrenmeye aktif katılım arasında kusursuz bir bağlantı kuracaktır. [Kaynak: Bağlamlar ]

Dorothy için, "Öğrencilerin ve personelin ilgisini çeken ve dünya toplumuna hizmet veren bir görevlendirmenin mükemmel modeli, okulun bilim bölümünde, NASA bile bilmeden uzaydaki ilk Sputnik'i izleyen ve tanımlayan modeldir. Bu durum bizi cesaretlendirir." (Kaynak: bağlamları )

Söz konusu okul Alburquerque Lisesi kendi kurduğı Moonwatch takımı yörüngedeki Sputnik’i izlemek ve gözlemlemek için Smithsonian Astrofizik Gözlemevi tarafından görevlendirildi.

 

Fotoğraf, Filipinler'deki benzer bir Moonwatch ekibini göstermektedir.

operation moonwatch.jpg
bottom of page